บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2012
รูปภาพ
We are the manufacturer. Power2 Accessories for motorcycles.
We want to partner with your business.
So I ask you as a supplier to us in your country.
Power2,Accessories from motorcycles.
Add compression and horsepower to your engine.
Easy to install, see the results immediately.
The engine torque, the better.
Acceleration rate, the better.
Combustion engine is improved.
No effect on the engine and electrical system.
No need to tweak the engine.
System with 2 stroke and 4 stroke motorcycles. All brands.
Since the engine is 50cc – 800cc
The engine is a spark ignition
Can be fitted with an engine other than a motorcycle.
For Motorcycle / Scooter / Paramotor / ATV / Boat.

Power2.co.th

482/15 Prachautid Radburana Radburana Bangkok Thailand. 10140

Email : siam1@thaimail.com

siam1kaibigan@gmail.com
http://siam-power2.blogspot.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007507865735

https://www.facebook.com/groups/203118973219661/?fre
รูปภาพ
Kami adalahprodusen. Power2Aksesorisuntuk sepeda motor.
Kamiingin bermitradengan bisnisAnda.
Jadi sayameminta Andasebagai pemasokkepada kamidi negara Anda.
Power2, Aksesorisdari sepeda motor.

Tambahkankompresi dantenaga kudake mesinAnda.
Mudah untuk menginstal, melihat hasildengan segera.
Torsimesin,semakin baik.
Percepatantingkat, semakin baik.
Pembakaran mesinditingkatkan.
Tidak adaefek padamesin dansistem kelistrikan.
Tidak perlumen-tweakmesin.
Sistem dengan2stroke dan4sepeda motorstroke.Semuamerek.
Karenamesinadalah50cc- 800cc
Mesin adalahpengapianpercikan
Bisadilengkapidengan mesinselainsepeda motor.
Untuksepeda motor/skuter/Paramotor/ATV/Boat.
Email:// siam1kaibigan@gmail.com
ยกเลิกการแก้ไข
รูปภาพ
Мы являемся производителем.Power2аксессуарыдля мотоциклов.
Мы хотимсотрудничать свашим бизнесом.
Поэтому я прошу васв качестве поставщика длянасв вашей стране.
Power2, аксессуарыотмотоциклов.

Добавитьсжатия имощности длявашего двигателя.
Простой в установке,увидеть результатынемедленно.
Крутящий момент двигателя, тем лучше.
Ускорениескорости, тем лучше.
Двигатель внутреннего сгоранияулучшаются.
Не влияет надвигатель иэлектрические системы.
Не нужнонастроитьдвигатель.
Система с2-х тактныхи 4-тактных мотоциклов.Всебренды.
Так какдвигатель50cc-400cc.
Двигательс искровым зажиганием.
Может быть оснащенадвигателем, кромемотоциклов.
Длямотоцикл/ скутер/Paramotor/ATV /Boat.
Email:// siam1kaibigan@gmail.com
รูปภาพ
Noi siamo il produttore. Power2Accessoriper motocicli.
Vogliamocollaborare conil vostro business.
Quindivi chiedocome fornitorea noinel vostro paese.
Power2, accessoridei motocicli.

Aggiungila compressionee la potenzaal motore.
Facile da installare, vedere i risultatiimmediatamente.
La coppia del motore, lamigliore.
Tempo di accelerazione, meglio è.
Motore a combustioneè migliorata.
Nessun effettosul motoree il sistema elettrico.
Non c'è bisogno dimodificare ilmotore.
Sistema con2 tempie 4tempimoto. Tutte le marche.
Dato che ilmotore è50cc- 800cc.
Ilmotore è unaccensione a scintilla.
Puòesseremunito di un motorediverso daun motociclo.
Per moto/scooter/paramotore/ATV/Boat.
Email:// siam1kaibigan@gmail.com
รูปภาพ
Chúng tôilà nhà sản xuất. Power2Phụ kiệncho xe máy.
Chúng tôi muốn hợp tác vớidoanh nghiệp của bạn.
Vì vậy, tôi yêu cầu bạnnhư là mộtnhàcungcấpcho chúng tôiở nước bạn.
Power2, phụ kiện choxemáy.

Thêm nén vàmã lựccho động cơcủabạn.
Dễ dàng cài đặt, nhìnthấykết quảngay lập tức.
Mô-men xoắn độngcơ, thì càng tốt.
Tỷ lệ tăng tốc, càng tốt.
Động cơ đốt trong được cải thiện.
Không ảnh hưởng đến động cơ vàhệ thống điện.
Không cần phải tinhchỉnhđộng cơ.
Hệ thống với 2thì và 4xe máyđột quỵ. Tấtcảthương hiệu.
Kể từkhiđộng cơ50cc - 800cc.
Động cơ là cháy cưỡng bức.
Có thể được trangbịvới một động cơkháchơnlàmột chiếc xe máy.
Đối vớixe máy/xe scutơ /Paramotor/ATV /Thuyền.


Power2อุปกรณ์เสริมเพิ่มกำลังอัดและแรงม้าให้รถจักรยานยนต์

รูปภาพ
Power2อุปกรณ์เสริม เพิ่มกำลังอัดและแรงม้าให้กับเครื่องยนต์
แรงจัดประหยัดน้ำมันสินค้าได้รับอนุสิทธิบัตร
Power2 สนับสนุนพลังงานสำหรับรถจักรยานยนต์. ช่วยในการจุดระเบิดภายในเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ขึ้น
ติดตั้งง่าย เห็นผลทันที
ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังบิดที่ดีขึ้น
อัตราการเร่งแซงดีขึ้น
การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีขึ้น
ไม่มีผลเสียกับระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า
ไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์
ใช้ได้กับรถจักรยานยนต์ระบบ 2 จังหวะและระบบ 4จังหวะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
ใช้ได้กับเครื่องยนต์ตั้งแต่ 50cc-800cc
ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีการจุดระเบิดด้วยหัวเทียน
สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์อื่นๆที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์
อาทิเช่น รถATV/พารามอเตอร์/เครื่องเรือเล็ก/รถสกู๊ตเตอร์ ฯลฯ
ขอเชิญทดสอบก่อนซื้อได้ครับรับประกันความพอใจยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ราคาตัวละ800บาท
สนใจสั่งซื้อ หรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย โทร 085-3270288 /02-8747779


สารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์(น้ำมันหัวเชื้อ)Power2 oil

รูปภาพ
สารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์(น้ำมันหัวเชื้อ)Power2 oil
สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกรุ๋นทุกยี่ห้อ ทั้งระบบ2-4จังหวะ
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์เดินเรียบ ไม่มีเสียงกราวน์
สารเสริมจะเคลือบเป็นฟลิม์ภายในเครื่องยนต์
หากท่านไม่เคยใช้น้ำมันหัวเชื้อกับรถของท่านเลย
ผมอยากให้ท่านลองใช้สักครั้งหนึ่งท่านจะรู้สึกได้ถึงผลดีที่เกิดกับรถท่าน
ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยๆเพียงปีละครั้งก็พอแล้ว(ท่านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามปกติ)
ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อของแพง เพราะคุณภาพเท่ากัน